shor sa ek har ek samt bapa lagta hai

SHER

Shor sa ek har ek samt bapa lagta hai

Adeem Hashmi

shor sa ek har ek samt bapa lagta hai
wo KHamoshi hai ki lamha bhi sada lagta hai