SHER OF THE DAY


yaad kar ke aur bhi taklif hoti thi 'adim'
bhul jaane ke siwa ab koi bhi chaara na tha

Adeem Hashmi