SHER OF THE DAY


main ne kaha ki dekh ye main ye hawa ye raat
us ne kaha ki meri paDhai ka waqt hai

Ahmad Mushtaq